FacebookTwitterLinkedIn

Mitä tarkoittaa Lean Startup

on Tuesday, 15 July 2014.

Ja miksi tämän ideologian sisäistäminen kannattaa?

Moni on varmasti kuullut puhuttavan Lean Startupeista. Monelle ei kuitenkaan ole selvää mitä se todellisuudessa tarkoittaa. Tässä yksi selitys: Lean Startup on ideologia, joka kuvaa lähes tieteellistä toimintatapaa, jolla tuote tai palvelu saadaan asiakkaan käyttöön nopeammin ja pienemmillä resursseilla kuin tavallisesti. Tieteellinen toiminta ohjaa, avustaa ja ennustaa toimintaa, jotta yritys voidaan (teoriassa) kasvattaa mahdollisimman suureksi räjähtävällä nopeudella.

We must learn what customers really 1

Yrityksille usein lähtökohdan tarjoilee ajatus tai idea, jolle uskotaan löytyvän markkina. Olen kuullut seuraavan sanonnan "innovaatio, joka tulee mullistamaan maailman.” riittävän usein, jotta tiedän tässä olevan hivenen totuutta.

Idean jälkeen, mutta Innovaation työstämistä edeltää yrityksen perustaminen. Tämän perustamisprosessin jälkeen alkaakin se mieluisin ja jännittävin osuus, uuden innovaation kehittäminen. Tämä osaltaan tarkoittaa sitä, että ryhmällä mietitään viikkoja tai kuukausia, joskus jopa vuosia tämän uuden innovaation kehittämistä tuotteeksi (huomaa! ilman varmuutta siitä, käyttäisikö kukaan tuotetta).

Anssi Tuulenmäki puhuu usein kokeilemisen ja kehittämisen ideoista. Kokeiluvaiheessa idean omistaja / omistajien on puhuttava yleisöllä. Kyllä, puhua ja antaa idea tavoitellun käyttäjän hyppysiin heti alkumetreillä. Tämä tehdään tietysti täysin avoimesti. Kun ideasta saadaan jo alkumetreillä käyttäjiltä suora palaute, varmistetaan se, että tuotteella on tarve sekä valmiita ostajia.

Mitä hyötyjä Lean Startup -ideologialla siis on?

1. Sillä minimoidaan epätietoisuus ja -varmuus.

Kun puhutaan tekemisen tehokkuudesta, puhutaan usein prosesseista. Toimivista sellaisista. Ilman selkeää mallia on vaikea määrittää ja mitata missä mennään metsään ja mikä taas omassa toiminnassa toimii.

Innostus eliminoi prosessiajattelun ja innostuksen alla onkin vain pakko päästä tekemään. Ongelmana on se, että tekemisestä puuttuu järki. Olen ollut tässä tilanteessa itsekin. Tuhlannut tunteja ja päiviä asioihin, jotka eivät ole millään tasolla tärkeitä. Niin kauan kuin tekeminen tuntui hyvältä, töitä tehtiin. Mielletyt saavutukset eivät kuitenkaan olleet linjassa määriteltyjen tavoitteiden ja tarpeiden kanssa. Oli vain yksi mahdollinen seuraus: saavutettu tulos oli vähintääkin musertava.

Lean-sana ei siis välttämättä viittaa pieneen määrään rahaa tai vaihtoehtoisesti halpaan ja nopeaan epäonnistumiseen. Lean-sana viittaa toimintaan ja prosessien kehittämiseen, jolla varmistetaan tuotteen tehokkaampi innovointi sekä innovointia tukevaa prosessiajattelua.

2. Töiden järkevämpi tekeminen


Jokainen startup vastaa johonkin tiettyyn kysymykseen. Oman porukan innovaatiokyky laitetaan koetukselle kysymällä "pystymmekö idean todellistamaan"? Edellä mainittu on kuitenkin aivan vääränlainen kysymys kysyttäväksi. Kysymällä oikeita kysymyksiä (pitäisikö tämä rakentaa, onko sille kysyntää, onko tuotteella mahdollisuus kestävään kehitykseen ja liiketoimintaan) voimme varmistaa yrityksen kasvun kysynnän puitteissa.

Oikein suoritettuna Lean Startupin tuottamaa tuotetta innovaatiota voidaan kampanjoida vaikka iteraatio- ja kehitysprosessi olisivatkin vielä vaiheessa. Tarve on nimittäin jo todettu. Kampanjoinnilla sidotaan ostaja kiinni tuotteeseen siihen asti, että tuote saadaan ulos pajalta.

Oikeiden kysymysten kysyminen johdattaa tekemistä, jolloin kaikesta tekemisestä tulee järkevää. Jokainen teko vie lähemmäs asetettua tavoitetta, joka on valmiin tuotteen saaminen markkinoille.

3. Oppimisen kirjaaminen

Prosesseissa on se hyöty, että jokainen toimenpide on kirjattu. Tällöin oppimisesta voidaan myös tehdä prosessi. Lean Startupissa on kyse juurikin tästä. Todetusta, kirjatusta oppimisesta.

Mikäli muutokset ovat kirjattu, niitä on helpompi muuttaa laajemmalla skaalalla. Myös kokeilu auttaa löytämään uusia toimintamalleja, jotka nostavat tehokkuutta. Mikäli kokeilut kirjataan, oppiminen tehostuu ja uudet opit ovat helpompi jalkauttaa koko porukalle.

Kirjaamisen ehtona toimii ajatus kehitysprosessin kutistamisesta minimiin. Kun keskitymme innovoimaan ongelmia ratkovia innovaatioita (todettu avaamalla innovaatio yleisölle jo kehitysvaiheessa), joista asiaakkaat mielellään maksavat rahaa, varmistamme sen, että tuotteen kehityssykli lyhenee. Tämä auttaa myös yrittäjiä muuttamaan suuntaa tarpeen mukaan, reagoimaan siis siihen mitä markkinoilla tapahtuu.

Mitä mieltä sinä olet? Jakakaa, kommentoikaa..